Jiddische liedjes

Lezing Jiddische liedjes
Het Oosteuropese Jiddisch is een interessante mengeling van middeleeuws Duits, Slavische talen en Hebreeuws en heeft vele mooie liedjes voortgebracht. Wist u dat het lied ‘Bei mir bist du schön’ van de Andrews Sisters ook in het Jiddisch wordt gezongen?

Samen met haar partner, taalkundige en lexicograaf Hans Heestermans, verzorgt Aukelien lezingen met pianobegeleiding over het Jiddisch, en zingt ze Jiddische liedjes. Behalve de oorsprong van en de verhalen achter de liedjes, komt ook de inhoud van de liedjes uitgebreid aan bod. Hans Heestermans leest de teksten voor, zowel in het Jiddisch als in de Nederlandse vertaling, en geeft uitleg over de taal.